Studenci ECTS

Studenci uczestniczący w programie ECTS otrzymują punkty za zaliczenie programu studiów w uczelni partnerskiej. Punkty te mogą być transferowane z jednego ośrodka akademickiego do drugiego, jeżeli wcześniej została podpisana umowa o współpracy pomiędzy uczestniczącymi uczelniami.
Studenci mogą wziąć udział w programie ECTS, pod warunkiem, że ich własna uczelnia wyrazi na to zgodę, oraz, że jest miejsce w uczelni partnerskiej.

Większość studentów uczestniczących w ECTS, wyjeżdża do jednej uczelni zagranicznej, gdzie uczy się przez określony w umowie czas, a następnie wraca do swojej uczelni macierzystej. W sytuacji, gdy student wykonał program studiów, wcześniej uzgodniony pomiędzy współpracującymi uczelniami, następuje transfer punktów. Dzięki temu student może wznowić program studiów bez żadnej straty czasu czy punktów. Jeżeli student zdecyduje się pozostać w uczelni zagranicznej i otrzymać w niej dyplom, będzie musiał przystosować swój program studiów tak, by odpowiadał przepisom danego państwa, uczelni i wydziału.

Finansowa pomoc dla studentów uczestniczących w programie ECTS przewidziana jest ze środków grantu przyznawanych w ramach programu ERASMUS studentom, którzy spełniają następujące warunki kwalifikacyjne:

  • Studenci muszą być obywatelami państwa należącego do UNII EUROPEJSKIEJ lub EFTY.
  • Studenci są zwolnieni z czesnego w zagranicznej uczelni. Jednakże może być wymóg wnoszenia czesnego w uczelni macierzystej podczas trwania studiów za granicą.
  • Grant państwowy, kredyt lub stypendium, do których może być uprawniony student w swojej uczelni macierzystej, nie może być zdyskontowany, przerwany lub zmniejszony, podczas studiów w innym Kraju Członkowskim i otrzymywania grantu ERASMUS.
  • Jeden okres studiów za granicą nie może być krótszy niż 3 miesiące lub dłuższy niż rok.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer