Stowarzyszenia studenckie

Studenckie Towarzystwo Naukowe
Studenckie Towarzystwo Naukowe UMB jest organizacją studentów medycyny i stażystów, zaangażowanych w Studenckich Kołach Naukowych, działających w większości uczelnianych zakładów i klinik. Członkowie Studenckiego Towarzystwa Naukowego przeprowadzają eksperymenty laboratoryjne (in vitro i na zwierzętach), prowadzą badania kliniczne i zdobywają praktyczne umiejętności. Taka działalność zazwyczaj prowadzi do przygotowywania prac naukowych (rezultaty badań klinicznych, demonstrative, case historie) które później są prezentowane na konferencjach studenckich w kraju i zagranicą. Niektórzy studenci STN są współautorami publikacji w polskich i zagranicznych profesjonalnych czasopismach. Aktywny udział przy tego rodzaju okazjach często jest punktem wyjścia do późniejszej kariery naukowej i ważnym składnikiem Curriculum Vitae. Głównym wydarzeniem organizowanym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe jest coroczna Konferencja polskich studentów medycyny, gdzie goszczą setki uczestników z uczelni oraz z innych medycznych szkół wyższych z Polski, Białorusi i Litwy.
Więcej informacji możesz znaleźć na stronie internetowej: http://stn.umb.edu.pl

Samorząd Studentów
Samorząd Studentów składa się z Parlamentu i Zarządu. Samorząd wybierany jest przez studentów na dwuletnią kadencję. Głównym celem organizacji jest zajmowanie się sprawami studentów, przede wszystkim poprzez prace w różnego rodzaju komisjach: regulaminowych, wyborczych, stypendialnych, dyscyplinarnych itd., a także wydawanie opinii odnośnie decyzji dotyczących studentów podejmowanych przez władze uczelni.
Ponadto Samorząd organizuje Otrzęsiny, Juwenalia, oraz włącza się w szereg akcji organizowanych przez inne uczelnie i władze miasta.
Samorząd Studentów współpracuje z innymi działającymi w ramach uczelni organizacjami studenckimi, jak: STN, Aeegee, IFMSA, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, odział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Młoda Farmacja" i klubami studenckimi.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny "IFMSA ? Poland"
IFMSA - Poland jest niepodległą, apolityczną, pozarządową i niedochodową organizacją studentów medycyny i młodych lekarzy. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny.
W Polsce, stowarzyszenie działa od 1956 roku pod nazwą PolMSIC, które należy do IFMSA od 1957 roku. Nazwa stowarzyszenia w 2000 przekształciła się w IFMSA ? Poland.
Stowarzyszenie posiada lokalne komitety we wszystkich uczelniach medycznych w Polsce, włączając AMB.
Więcej informacji możesz znaleźć na stronie internetowej: http://www.ifmsa.amb.edu.pl

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (PTSS)
Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii zostało utworzone w 1997 roku we Wrocławiu. Głównym celem organizacji jest tworzenie struktur, reprezentujących studentów stomatologii i ich sprawy. PTSS jest członkiem IADS (The International Association of Dental Students), która to organizacja współpracuje z FDI, UNESCO I APDSA (Asia - Pacific Dental Students Association). PTSS szczególnie aktywnie działa w ośmiu ośrodkach akademickich: Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku, Zabrzu, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Gdańsku. Organizacja zamierza rozszerzyć swoje kontakty na inne polskie uczelnie medyczne.

Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Młoda Farmacja"
Sekcje "Młodej Farmacji" są oddziałami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, zrzeszającymi studentów Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce.

Zadania i cele sekcji:

 • zajmowanie się sprawami dotyczącymi studentów wydziałów farmaceutycznych, będących członkami sekcji;
 • stałe informowanie studentów o uchwałach Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, związanych z okresem studiowania i zagadnieniami zawodowymi;
 • konsultacje z władzami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego;
 • stała współpraca z władzami uczelni medycznych;
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami studentów farmacji ? IPSF, EPSA;
 • organizowanie międzyuczelnianych wymian i praktyk wakacyjnych w Polsce we współdziałaniu ze Studenckimi Organizacjami Naukowymi w sprawach dotyczących zagadnień naukowych;
 • współpraca z autonomicznymi organizacjami studenckimi;
 • poznawanie i kultywowanie historycznych tradycji zawodu;
 • kooperacja w realizacji celów określonych przez statut Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego;
 • organizowanie wydarzeń kulturalnych i socjalnych;
 • podejmowanie innych przedsięwzięć, uznanych przez sekcję za przydatne studentom;
 • Działalność "Młodej Farmacji" opiera się na aktywności nie zarobkowej pracy wszystkich jej członków.

Akademicki Związek Sportowy
Studium Wychowania Fizycznego prowadzi zajęcia kultury fizycznej przez pierwszy i drugi rok studiów oraz organizuje czas wolny dla chętnych studentów z pozostałych lat studiów.
Nasza baza sportowa obejmuje halę sportową z klubem fitness i sauną, salę gimnastyczną w Domu Studenta nr 1 ze stołem do tenisa stołowego, kort tenisowy, boiska sportowe przyległe do DS. nr 1 oraz centrum wakacyjne nad jeziorem Rozpuda koło Augustowa "Goła Zośka". Nasze sekcje sportowe składają się z około 150 studentów, biorących udział w zawodach międzyuczelnianych, Polskiej Lidze Uczelni Medycznych i w Akademickich Mistrzostwach Polski. Dzięki wielu wyróżniającym się sportowcom, rezultaty naszych studentów plasują ich na szczycie rankingu.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer