Podstawowe elementy ECTS

Podstawą ECTS są trzy następujące elementy "rdzeniowe": informacja, porozumienie oraz stosowanie punktów ECTS. Te trzy podstawowe elementy odpowiadają w praktyce trzem kluczowym dokumentom; są to: pakiet informacyjny, formularz zgłoszeniowy/porozumienie o programie zajęć i wykaz zaliczeń. Podkreślić tu należy, że w praktyce o realizacji ECTS decydują przede wszystkim studenci, nauczyciele i uczelnie, którym zależy na tym, by studia za granicą stały się integralną częścią kształcenia. Sam w sobie, ECTS w żaden sposób nie reguluje treści, struktury czy ekwiwalencji programów studiów; są to zagadnienia dotyczące jakości kształcenia, a jako takie powinny zostać rozstrzygnięte przez same uczelnie w momencie ustalania zasad współpracy, w formie porozumień dwu- lub wielostronnych. "Kodeks dobrych rozwiązań", jakim jest ECTS stanowi jedynie instrument pozwalający im jasno przedstawić zasady odbywania i zaliczania studiów za granicą.

Pełne uznawanie studiów jest warunkiem sine qua non wyjazdów studentów w ramach Programu Erasmus i Socrates. "Pełne uznawanie" oznacza, że okres studiów odbyty za granicą (w tym egzaminy i inne formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej (w tym egzaminy i inne formy oceny), niezależnie od tego, że treść uzgodnionego programu studiów odbywanych za granicą może się różnić od programu w uczelni macierzystej.

Do ECTS uczelnie przystępują na zasadzie dobrowolności, jego stosowanie opiera się na wzajemnym zaufaniu pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami i każda uczelnia sama wybiera sobie partnerów do tej współpracy.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer