Ogólne informacje o uczelni

Nazwa i adres

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-089 Bialystok
ul. Jana Kilińskiego 1
Polska
Telefon: +48 85 748 54 00
Fax: +48 85 748 54 16
E-mail: rektor@umb.edu.pl
strona internetowa: www.umb.edu.pl

Kod ERASMUSA: PL BIALYST 02

Koordynatorzy Programu ERASMUS

Uczelniany Koordynator

Koordynator Wydziału Lekarskiego
dr Diana A. Dmuchowska
Klinika Okulistyki
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
tel: 85 746 8372

 

Koordynator Oddziału Stomatologii 
dr hab. Ewa Rodakowska
Zakład Stomatologii Zachowawczej
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
tel: 85 742 17 74
e-mail: ewarodakowska@interia.pl

 

Koordynator Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 
dr hab. Katarzyna Socha
Zakład Bromatologii
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
tel: 85 748 5470 fax: 85 748 5469
e-mail: katarzyna.socha@umb.edu.pl

 

Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu 
dr hab. Jolanta Lewko
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej  
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
tel: 85 686 51 02
e-mail: jola.lewko@wp.pl

 

Obsługa administracyjna                                                           
mgr Paweł Niegierewicz
Dział Spraw Studenckich UMB
tel: 85 748 54 08
fax: 85 748 54 08
e-mail: erasmus@umb.edu.pl

 

Narodowa Agencja Programu  Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
www.erasmusplus.org.pl

22 marca 2008 r. weszła w życie ustawa o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nazwa ta podkreśla uniwersytecki poziom kształcenia i badań naukowych. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku spełnia wymagane kryteria ustawowe związane z liczbą posiadanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Zmiana nazwy jest więc potwierdzeniem stanu faktycznego i podkreśleniem rangi naszej Alma Mater w medycznym środowisku naukowym. 1

Obecnie w skład kadry naukowej Uczelni wchodzi 92 profesorów, 96 doktorów habilitowanych oraz 554 pozostałych nauczycieli akademickich. Reprezentują oni nieomal wszystkie specjalności nauk lekarskich, stomatologii, farmacji i analityki medycznej. Blisko 90% obecnie zatrudnionych profesorów i doktorów habilitowanych to absolwenci Uczelni. Kadra inżynieryjno-techniczna, administracyjna i obsługi liczy 501 osób. Ponad 30 absolwentów uczelni, profesorów i doktorów habilitowanych pełni kierownicze funkcje w innych akademiach medycznych, instytutach i placówkach służby zdrowia, w kraju i za granicą. 2

Uczelnia składa się z 63 zakładów podstawowych nauk medycznych, 47 klinik, 3 studiów, 10 samodzielnych pracowni i 3 katedr. Na Uczelni studiuje łącznie ok. 4000 studentów - w języku polskim i angielskim. Doświadczony personel naukowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku gwarantuje wysoki poziom teoretycznego i praktycznego kształcenia studentów, korzystając z profesjonalnie wyposażonych sal wykładowych i seminaryjnych.

Trzy filary, na których opiera się Uniwersytet to: Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy, kształcąc na czternastu kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studia anglojęzyczne na kierunku Lekarskim prowadzone są od roku akademickiego 2004/2005. Młodzi ludzie pragnący studiować medycynę za granicą, coraz częściej kierują swe kroki do Białegostoku. Argumentują swój wybór prestiżową i ugruntowaną pozycją Uczelni na świecie. Uniwersytet jest Uczelnią otwartą na wyzwania współczesności oraz przyjazną studentowi szkołą wyższą, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się. Daje gwarancję nauczania opartego na sprawdzonych metodach i programach dydaktycznych oraz wysokich standardach kształcenia.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer