Najważniejsze przepisy uczelniane

Działalność Uniwesytetu Medycznego w Białymstoku jest regulowana postanowieniami ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Główne regulacje znajdują się w statucie uczelni (dostępny na stronie http://www.umb.edu.pl/statut_umb), oraz wewnętrznych regulaminach. .
Regulaminy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych można znajdują się na stronie internetowej www.bip.umb.edu.pl.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer