Historia uczelni

Prace zmierzające do utworzenia Akademii Medycznej w Białymstoku podjęto w początkach 1949 roku. Założycielem uczelni był doktor Jerzy Sztachelski. Akademię Medyczną w Białymstoku powołano mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. Organizatorem i pierwszym Rektorem Akademii był profesor Tadeusz Kielanowski.

Siedzibą Uczelni jest Pałac Branickich, obiekt historyczny z XVIII wieku, najokazalszy i najcenniejszy gmach zabytkowy w Białymstoku. W przyległym Collegium Primum zlokalizowano pierwsze zakłady podstawowych nauk medycznych. W drugim roku istnienia Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopni naukowych. W roku 1953 powołano pierwsze kliniki. W 1954 r. oddano do użytku budynek Collegium Universum, który pomieścił większość zakładów nauk podstawowych. W 1955 roku rozpoczęto wydawanie czasopisma naukowego Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, które ukazują się do chwili obecnej. W roku 1956 ukazało się kilka numerów miesięcznika Medyk Białostocki. W roku 2000 wznowiono wydawanie tego czasopisma. W 1962 roku oddano do użytku gmach Państwowego Szpitala Klinicznego. W 1968 roku powołano Oddział Stomatologii. W 1977 roku utworzono Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej. Początkowo dokonano naboru jedynie na Oddział Analityki Medycznej tego wydziału. Naboru na studia farmaceutyczne dokonano w roku 1987. W 1982 roku przekazano gmach Collegium Pathologicum. W 1988 roku rozpoczął działalność Dziecięcy Szpital Kliniczny. W roku 1999 przekazano do użytku budynek Collegium Novum. W tym samym roku powołano także Oddział Pielęgniarstwa. Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia został powołany mocą Uchwały Senatu AMB z 30 maja 2003 r., a w 2008 r. zmienił nazwę na Wydział Nauk o Zdrowiu.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer